Praktika võimalused Deline OÜ-s

Deline OÜ-s on võimalik praktikat sooritada üliõpilastel ja kutseõppe õpilastel, kes soovivad saada erialast töökogemust ja õpivad erialadel, mis on seotud: toitlustuse, müügi ja laotööga.

Eeldame, et praktikale tulev noor on hea arvutikasutamisoskusega, valdab eesti keelt kõrg- ja vene ning inglise keelt kesktasemel, on kohusetundlik, aktiivne, täpne, kiire, õpihimuline ning suhtleb vabalt.

Praktika taotlemiseks tuleb esitada

  • CV ja
  • avaldus

Avalduses märgi:

  • õppeasutuse nimetus, eriala ja kursus
  • põhjendus, miks soovid praktikale tulla, millised on sinu ootused meile ja millised on su plaanid edaspidiseks
  • praktika algus ja lõpp ning praktika kestus
  • konkreetne teema või valdkond, millega soovid praktika jooksul tegeleda

Avaldusele on soovitav lisada:

  • praktikakava või praktikajuhend
  • õppejõu nimi ja kontaktandmed, kes võiksid vajadusel sind soovitada
  • eelnevalt kirjutatud uurimustööd ja kursusetööd ning projektid, milles oled osalenud

Avaldus koos CV-ga saada e-posti aadressil deline@deline.ee. Praktika sooritamine sõltub ettevõtte vajadustest ja võimalustest. Praktika ei ole tasustatav.

Lisainfo:

Helen Jürgenstein 611 2634, helen.jurgenstein@deline.ee